Serwer UNIXLAB PWSZ w Elblągu

Serwer student.pwsz.elblag.pl jest oficjalnym serwerem studenckim przeznaczonym do pracy w terminalu (shell) w ramach zajęć dydaktycznych.

Hasło i nazwa użytkownika potrzebne do zalogowania są identyczne z poświadczeniami do serwisu USOSWEB i są wspólne dla wielu systemów uczelninych.

Uwaga! Poczta w domenie student.pwsz.elblag.pl jest obsługiwana przez odrębny serwer pocztowy o adresie poczta.pwsz.elblag.pl. Tylko ten adres jest prawidłowym adresem serwerów pop3, imap, smtp. Serwer o adresie student.pwsz.elblag.pl służy jedynie do pracy z terminalem tekstowym systemu Unix.